Asbestverwijdering

 

Asbestverwijdering is en blijft specialistenwerk. Alleen met speciaal opgeleide medewerkers en middelen kunnen asbestproblemen op een verantwoorde manier aangepakt worden.

Altrad Balliauw biedt u die mensen en middelen aan. Inclusief zijn knowhow en ervaring. We hanteren de strengste normen inzake mens en milieu. Daar wijken we niet van af. Als het niet veilig kan, doen we het niet. Altrad Balliauw beschikt bovendien over alle certificaten en erkenningen die door de verschillende overheden zijn opgelegd.